Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2019 - 2023

on .

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 2019 - 2023
Публикуван: 27/12/2019

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2018

on .

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Публикуван: 27/06/2018

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС" МАДАН

on .

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС" МАДАН
Публикуван: 2016

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

on .

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Публикуван: 17/12/2015   Промяна: 23/05/2018   Тегления: 259

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2014

on .

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, 2014
Публикуван: 19/02/2014

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет

on .

Word-icon ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, 2012
Публикуван: 31/10/2012   Тегления: 75