Заповед №АП-03-14-473 на Областния управител на област Смолян относно връщане Решение №339/29.10.2021. на Общински съвет – Мадан, като незаконосъобразно за отмяна в 14 – дневен срок от получаването му

Решение No 148 за отмяна на Наредба № 8 за определяне на размера на местни данъци