Решения от № 1 до 3

Word-iconРешения № 1, 2 и 3 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 09.11.2023 г., Протокол № 1