Структура

Мандат 2015-2019 година

Брой мандати за общинските съветници: 17 /седемнадесет/

Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 Наименование на партията, коалицията или местната коалиция  Брой мандати
 Партия "Движение за права и свободи"  8
 Партия "ГЕРБ"  3
 Партия "Българска социалистическа партия"  2
 Реформаторски блок  2
 Партия "Движение за социален хуманизъм"  1
 Независим  1