ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД МАДАН И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М.10.2013 Г. ДО М. 03.2014 Г.

Word-iconОтчет на Бехчет Сираков - Председател на Общински съвет - Мадан за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода м. 10.2013 г. до м. 03.2014 г.