Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”

Word-iconПриемане на отчет за изпълнение на  „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”   за 2014 година. № 619/25.03.2015 г., Протокол № 66