ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН ЗА ПЕРИОДА ОТ М. ЮЛИ 2017 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Мадан за периода от м. Юли 2017 г. – м. Декември 2017 г.