ДОКЛАД – ОТЧЕТ за осъществените читалищни дейности на територията на община Мадан през 2017 г.

Word-iconДОКЛАД – ОТЧЕТ за осъществените читалищни дейности на територията на община Мадан през 2017 г.