Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

Adobe-Acrobat-iconДокладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.