Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан (2014-2020)

Adobe-Acrobat-iconДоклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан (2014-2020)