Решение за отмяна на Наредба № 8 за определяне на размера на местни данъци