Общински съветници

Общински съветници - мандат 2023 г. - 2027 г.

 

Бедри Базеников

Бедри Шукриев Базеников

Председател на Общински съвет

   
Аида Пенева Аида Панева Бехчет Сираков Бехчет Сираков

Атанас Боровински Атанас Боровински

Валентин Матолов Валентин Матолов

Владимир Фиданов Владимир Хубенов Фиданов

Валя Котелска

Валя Котелска

Зейди Карасули Зейди Карасули Николай Пашов Николай Пашов

 Новка Младенова Новка Младенова

Садък Садък Садък Садък

Светослав Филипов Светослав Филипов

Филип Чукаров Филип Чукаров

Хайри Имамов

Хайри Имамов

Хасан Чиев Хасан  Чиев
Хилми Кадиев Хилми Кадиев  Юксел Меков Юксел Меков