ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН

Image

Бедри Шукриев Базеников

Председател на Общински съвет, избран с Решение №2/09.11.2023 г.

Роден през 1969 г. в град Мадан.

Завършил в ТМП Васил Димитров гр. Мадан, специалност „Разработка на полезни изкопаеми“.

Владее два езика – турски и нидерландски.

Деен жител, отличен със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“ на гр. Мадан, за спасяването на два човешки живота.

За контакт:
4900 Мадан ул. Обединение No.14
тел.: (+359) 308 - 9 82 04
факс: (+359) 308 - 9 82 77
e-mail: predsedatel@obs.madan.bg