Обявление за изменение и допълнение на Правилника за работата и организацията на Общински съвет – Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Общински съвет – Мадан уведомява, че на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 03.12.2020 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Правилника за работата и организацията на Общински съвет – Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Мадан, стая №405 на четвърти етаж в сградата на Община Мадан в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, с адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение” №14 и при спазване на всички въведени противоепидемични мерки, а по възможност по електронен път. Предложения и становища могат да бъдат подавани по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вносител:
Бедри Базеников
Председател на Общински съвет

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Мотиви

Проект на Правилник за изменение и допълнение

Справка по чл.26, ал.5 към обявлението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска админастрация.