Доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Мадан