Протокол на Комисията от проведеното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели