Протокол № 6

Word-iconПротокол № 6 - от заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 09.02.2024 г.,