Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 09. 2012 до 02. 2013 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ИНЖ. РАСИМ ХАСАНОВ КЕХАЙОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. септември  2012 г. до м. февруари 2013 г.