ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Бедри Шукриев Базеников
Бедри Шукриев БазениковПредседател на Общински съвет
Аида Панева
Аида ПаневаОбщински съветник
Бехчет Сираков
Бехчет СираковОбщински съветник
Валентин Матолов
Валентин МатоловОбщински съветник
Атанас Боровински
Атанас БоровинскиОбщински съветник
Валя Котелска
Валя КотелскаОбщински съветник
Владимир Хубенов Фиданов
Владимир Хубенов ФидановОбщински съветник
Зейди Карасули
Зейди КарасулиОбщински съветник
Николай Пашов
Николай ПашовЗам. председател на Общинския съвет
Новка Младенова
Новка МладеноваОбщински съветник
Садък Садък
Садък СадъкЗам. председател на Общинския съвет
Светослав Филипов
Светослав ФилиповОбщински съветник
Филип Чукаров
Филип ЧукаровЗам. председател на Общинския съвет
Хайри Имамов
Хайри ИмамовОбщински съветник
Хасан Чиев
Хасан ЧиевОбщински съветник
Хилми Кадиев
Хилми КадиевОбщински съветник
Юксел Меков
Юксел МековОбщински съветник