Решения от № 685 до 694

Word-iconРешения № 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 и 694 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 20.10.2023 г., Протокол № 63

Решения от № 671 до 684

Word-iconРешения № 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683 и 684 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.09.2023 г., Протокол № 62

Решения от № 669 до 670

Word-iconРешения № 669 и 670 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.09.2023 г., Протокол № 61

Решения от № 649 до 668

Word-iconРешения № 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 и 668 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 31.08.2023 г., Протокол № 60

Решения от № 640 до 648

Word-iconРешения № 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647 и 648 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.07.2023 г., Протокол № 59

Решения от № 624 до 639

Word-iconРешения № 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 и 639 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.06.2023 г., Протокол № 58

Решения от № 615 до 623

Word-iconРешения № 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622 и 623 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.04.2023 г., Протокол № 57

Решения от № 601 до 614

Word-iconРешения № 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 и 614 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.04.2023 г., Протокол № 56

Решениe № 601

Word-iconРешениe № 601 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 25.04.2023 г., Протокол № 55

Решения от № 582 до 600

Word-iconРешения № 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595. 596, 597, 598, 599  и 600 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 231.03.2023 г., Протокол № 54

Решения от № 563 до 579

Word-iconРешения № 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576. 577, 578  и 579 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.02.2023 г., Протокол № 52

Решения от № 558 до 562

Word-iconРешения № 558, 559, 560, 561 и 562 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 14.02.2023 г., Протокол № 51

Решения от № 540 до 557

Word-iconРешения № 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 и 557 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.01.2023 г., Протокол № 50

Решения от № 526 до 539

Word-iconРешения № 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 и 539 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.12.2022 г., Протокол № 49

Решения от № 515 до 520

Word-iconРешения № 515, 516, 517, 518, 519 и 520 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 25.11.2022 г., Протокол № 47

Решениe № 514

Word-iconРешениe № 514 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 02.11.2022 г., Протокол № 46

 

Решения от № 503 до 513

Word-iconРешения № 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 и 513 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45

Решениe № 502

Word-iconРешениe № 502 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 12.10.2022 г., Протокол № 44

 

Решения от № 490 до 501

Word-iconРешения № 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 498, 499, 500 и 501 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.09.2022 г., Протокол № 43

Решения от № 464 до 488

Word-iconРешения № 448, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 382, 483, 484, 485, 486, 487 и 488 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.08.2022 г., Протокол № 41

Решения от № 448 до 463

Word-iconРешения № 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 и 463 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.07.2022 г., Протокол № 40

Решения от № 444 до 447

Word-iconРешения № 444, 445, 446 и 447 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.06.2022 г., Протокол № 39

Решения от № 433 до 443

Word-iconРешения № 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 и 443 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.05.2022 г., Протокол № 38

Решения от № 415 до 432

Word-iconРешения № 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 и 432 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.04.2022 г., Протокол № 37

Решения от № 412 до 414

Word-iconРешения № 412, 413 и 414 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 14.04.2022 г., Протокол № 36

 

Решения от № 399 до 411

Word-iconРешения № 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 и 411 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 25.03.2022 г., Протокол № 35

 

Решения от № 385 до 398

Word-iconРешения № 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 и 398 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 25.02.2022 г., Протокол № 34

 

Решения от № 375 до 384

Word-iconРешения № 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 и 384 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.01.2022 г., Протокол № 33

Решения от № 357 до 374

Word-iconРешения № 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 и 374 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.12.2021 г., Протокол № 32

 

Решения от № 351 до 356

Word-iconРешения № 351, 352, 353, 354, 355 и 355 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.11.2021 г., Протокол № 31