Заглавие Публикуване
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА 13 Август 2021
Обявление по реда на чл.26, ал. 3 от Закона за нормативните актове 08 Декември 2020
Обявление за изменение и допълнение на Правилника за работата и организацията на Общински съвет – Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 03 Декември 2020
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НАПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- МАДАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 07 Ноември 2019
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА 04 Септември 2019
СПРАВКА съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове 20 Август 2019
ОБЯВЛЕНИЕ за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан 25 Юли 2019
ОБЯВЛЕНИЕ от 19 юли 2019 г ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 19 Юли 2019
ОБЯВЛЕНИЕ от 21.06.2018 г. ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- МАДАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 21 Юни 2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 19 Април 2018
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА 17 Юли 2017
ОБЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 06 Юни 2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2016 Г. 04 Май 2017
Решение № 263 на Смолянски административен съд 12 Октомври 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е - изготвен проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан 23 Ноември 2015
У В Е Д О М Л Е Н И Е за Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 16 Ноември 2015
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА 04 Май 2015
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА 20 Април 2015
Съобщение за открита процедура за избор на съдебни заседатели 27 Ноември 2014
У В Е Д О М Л Е Н И Е предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан 15 Юли 2013