Решения от № 83 до № 99

Word-iconРешения № 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 и 99 взети на заседание на ОбС - Мадан, проведено на 29.03.2024 г., Протокол № 10

Решения № 80 и № 81

Word-iconРешения №80 и №81, взети на извънредно заседание, проведено на 07.03.2024, по Протокол №9

Решения от № 62 до № 79

Word-iconРешения № 62, 63,64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79 взети на заседание на ОбС - Мадан, проведено на 23.02.2024 г.

Решение № 61

Word-iconРешение № 61 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 13.02.2024 г., Протокол № 7

Решение № 60

Word-iconРешение № 60 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 09.02.2024 г., Протокол № 6

Решения от № 46 до № 59

Word-iconРешение № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.01.2024 г., Протокол № 5

Решения от № 26 до № 45

Word-iconРешение № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.12.2023 г., Протокол № 4

Решение № 25

Word-iconРешение № 25 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 08.12.2023 г., Протокол № 3

Решения от № 4 до 24

Word-iconРешения № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, и 24 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.11.2023 г., Протокол № 2

Решения от № 1 до 3

Word-iconРешения № 1, 2 и 3 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 09.11.2023 г., Протокол № 1