Протокол №11

 Протокол №11 от заседание на ОбС- Мадан, проведено на 26.04.2024 г.

Протокол № 10

Word-iconПротокол № 10 от заседание на ОбС - Мадан, проведено на 29.03.2024 г.

Протокол № 9

Word-iconПротокол № 9 от заседание на ОбС - Мадан, проведено на 07.03.2024 г.

Протокол № 8

Word-iconПротокол №8 от заседание на ОбС - Мадан, проведено на 23.02.2024 г.

Протокол № 7

Word-iconПротокол № 7 - от заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 13.02.2024 г.,

Протокол № 6

Word-iconПротокол № 6 - от заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 09.02.2024 г.,