ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М. 09.2014 – М. 02.2015 ГОДИНА

Word-iconОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М. 09.2014 – М. 02.2015 ГОДИНА
№ 620/25.03.2015 г., Протокол № 66, Председател на Общински съвет – град Мадан: Бехчет Сираков