Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. по чл.66а от ЗОС

Word-iconПриемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. по чл.66а от ЗОС / Решение № 48 / 27.01.2016 г., Протокол № 4