ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПРЕЗ 2017 г.

Word-iconИнформация за изпълнение на дейностите в общинската програма за закрила на детето
през 2017 г.