Отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2020 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2020 г.