Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 01.01.2021 г.– 30.06.2021 г.

Adobe-Acrobat-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 01.01.2021 г.– 30.06.2021 г.