Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2021 година

Word-iconДокладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2021 година