Отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. по чл. 66а от ЗОС

Word-iconОтчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. по чл. 66а от ЗОС