Отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. по чл.66а от ЗОС