Общински план за младежта в община Мадан за 2024 година