Отчет за изпълнението на „Мандатен план на община Мадан за периода 2019-2023 г.” и приемане на нова „Мандатна програма на община Мадан за периода 2023-2027 г.“