Годишен план за развитие на социалните услуги за 2024 г.