Индикативна годишна програма за 2024 г. относно реализация на План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027)