Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мадан 2023-2027 г.