АРХИВ - ПРОГРАМИ

Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Мадан за периода 2017-2020 г.

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2018 г.-2022 г.

Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино - 2016-2020 г.

Общинска програма за закрила на детето 2015 г.

Общинска програма за закрила на детето 2016 г.

Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.

Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

Общинска програма за закрила на детето 2020 г.

Общинска програма за закрила на детето 2021 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2020 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2018 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2019 г

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2020 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2021 г.