Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си 2023 г. – 2027 г