Решения № 75 до № 100

Word-iconРешение № 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 и 100 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 20.04.2012 г., Протокол № 10

Решение № 57

Word-iconРешение № 57 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 8.03.2012 г., Протокол № 8

Решения № 46 до № 56

Word-iconРешение № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 16.02.2012 г., Протокол № 7

Решение № 45

Word-iconРешение № 45 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 07.02.2012 г., Протокол № 6

Решения № 33 до № 44

Word-iconРешение № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 31.01.2012 г., Протокол № 5

Решения № 27 до № 32

Word-iconРешение № 27, 28, 29, 30, 31 и 32 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.12.2011 г., Протокол № 4

Решения № 5 до № 26

Word-iconРешение № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 7.12.2011 г., Протокол № 3

Решения № 4

Word-iconРешение № 4 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 9.11.2011 г., Протокол № 2

Решения № 1 до № 3

Word-iconРешение № 1, 2 и 3 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 4.11.2011 г., Протокол № 1