Заповед на Областен управител за връщане на Решения № 271, 272 и 273 / 21.12.2016 г

Word-iconЗаповед на Областен управител за връщане на Решения № 271, 272 и 273 / 21.12.2016 г., в частта им на т. ІV и т. V, приети от Общински съвет – Мадан