Заповед № АП – 03-14-13 от 09. 01. 2017 г. на Областен управител за връщане на Решение № 271, 272 и 273 / 21.12.2016 г.

Word-iconЗаповед № АП – 03-14-13 от 09. 01. 2017 г. на Областен управител за връщане на Решение №№ 271, 272 и 273 / 21.12.2016 г., в частта им на т. ІV и т. V, приети от Общински съвет – Мадан