Заповед № АП – 03-14-247 от 08. 08. 2017 г. на Областен управител за връщане на Решение № 389 / 26.07.2017 г.

Word-iconЗаповед № АП – 03-14-247 от 08. 08. 2017 г. на Областен управител за връщане на Решение № 389 / 26.07.2017 г. в частта му на т. III и т. IV, приети от Общински съвет – Мадан