Решение №121/26.03.2019 г. на Смолянски административен съд. С Решението се отменя Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.