Решение за отмяна на Наредба за пожарна безопастност на територията на Община Мадан