Решение № 99 за отмяна на разпоредби от Наредба № 8 за определяне на размера на местни данъци