ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ВРЪЩАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 196 В ЧАСТТА НА Т.2/01.02.2021 ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ