Заповед №АП-03-14-473 на Областния управител на област Смолян относно връщане Решение №339/29.10.2021. на Общински съвет – Мадан, като незаконосъобразно за отмяна в 14 – дневен срок от получаването му