Решение №38/10.02.2022 г. на Административен съд - Смолян