Заповед №АП-03-14-675 от 22.12.2022 г. на Областния управител на област Смолян относно връщане Решение №524/09.12.2022 на Общински съвет – Мадан