История на ОбС

История на Общински съвет - Мадан

 

Председатели на Общински съвет – град Мадан от 1991 г. до момента 

 

 

 Евелин Добрев
 Председател на ОбС през периода 1991-1993 г.

 

 

 Стефан Хаджиев
 Председател на ОбС през периода 1994-1995 г.

 

 

 Таньо Стайковски
 Председател на ОбС през периода 1995-1996 г.

 

 

 Руфат Фелети
 Председател на ОбС през периода 1997-1999 г.

 

 

 Хасан Хаджиев
 Председател на ОбС през периода 1999-2003 г.

 

 

 Силвана Ковачева
 Председател на ОбС през периода 2003-2004 г.

 

 

 Хайри Садъков
 Председател на ОбС през периода 2004 - 2012 г.

 

 

 Расим Кехайов
 Председател на ОбС от септември 2012 до март 2014 г.

 

 

 Бехчет Сираков
 Председател на ОбС от от март 2014 до ноември 2015 г.

 

 

 Хайри Реджебов Садъков
 Председател на ОбС от ноември 2015 г. до април 2017 г.